Zasady recenzowania

Proces recenzowania przebiega zgodnie z wytycznymi MNiSW zawartymi
w opracowaniach: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011)
i Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (Warszawa 2012).

Każdy artykuł podlega ocenie dwóch recenzentów, którzy –zgodnie z zasadą double-blind review process– pozostają anonimowi wobec siebie i autora.

W przypadku sprzecznych opinii, powoływany jest trzeci recenzent.

Opinie recenzentów przedstawiane są na formularzu recenzji.

Formularz recenzji