Redakcja

Redaktor Naczelny
Dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. AJD

Redaktor kierunkowy
Dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. AJD

Redaktor językowy
Dr hab. Maria Lesz-Duk, prof. AJD

Redaktor statystyczny
Dr Zbigniew Wieczorek

Sekretariat
Dr Dariusz Pleśniak
Mgr Marcin Wieczorek

Adres Redakcji
Zakład Komunikacji Wizualnej, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza,
42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 14
e-mail: foto@ajd.czest.pl