Rada Naukowa

prof. Grzegorz Banaszkiewicz
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

prof. Andrzej Bator
Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław

prof. Stefan Czyżewski
Uniwersytet Łódzki

prof. Wiesław Hudon
Uniwersytet Śląski, Katowice

prof. Witold Jacyków
Uniwersytet Śląski, Katowice

dr hab. Mikołaj Jazdon, prof. UAM
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Václav Macek, CSc. 
Vysoká škola múzických umení, Bratislava

dr hab. Piotr Nowak
Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. Andrzej Olszewski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

doc. Pavol Rusko, ArtD.
Katolícka univerzita, Ružomberok

doc. PhDr. Michal Tokár, PhD. 
Prešovská univerzita , Prešov /Słowacja/

dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof. ASP
Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

prof. Stefan Wojnecki
Uniwersytet Artystyczny, Poznań

prof. Piotr  Wołyński
Uniwersytet Artystyczny, Poznań

Kw.II st. Aleksander Tadeusz Żakowicz, prof. UŚ – Przewodniczący
Uniwersytet Śląski, Katowice