Edukacja Plastyczna. Fotografia

„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Edukacja Plastyczna. Fotografia”

‘Scientific works at the Jan Dlugosz University.
Fine arts education. Photography’

rocznik

ISSN: 1896-7736

DOI: http://dx.doi.org/10.16926/ep.

Pismo znajduje się na liście czasopism naukowych MNiSW (lista B, 5 pkt.)

      „Prace Naukowe AJD” (d. „Prace Naukowe WSP”, seria: „Wychowanie Artystyczne” /od 2001: „Edukacja Plastyczna”/) o szeroko pojętej tematyce fotograficznej, ukazują się od 1986 r., kiedy wydano materiały z Sympozjum Dydaktyki Fotografii (Częstochowa, 1984 r.).
Merytoryczny i bezpośredni związek pisma z kolejnymi sympozjami, które determinowały jego częstość ukazywania się, zachowany został do 2010 roku, gdy periodyk (nr V) stał się rocznikiem. Do tego czasu ukazał się w latach: 1986, 1993, 1996, 1997, 1998 oraz (po zmianie nazwy serii na „Edukacja Plastyczna”) 2001, 2003, 2005 i 2008.
Periodyk, w którym publikowane są wyłącznie recenzowane artykuły, dostępny jest
w wersji drukowanej (podstawowej) i cyfrowej.

Uwaga: w trosce o rzetelność naukową Redakcja podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie zjawisk: „ghostwriting”, „guest authorship”, plagiat i autoplagiat.

Pismo działa zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24)
i późniejszymi zmianami (Dz.U. 2013 poz. 771).